Вибрати За

Романівське бюро правової допомоги консультує: як отримати допомогу у разі загибелі військовослужбовця

Одноразова грошова допомога призначається у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, якщо смерть настала під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.

Порядок дій.

Для отримання одноразової грошової допомоги вам необхідно звернутися за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста або уповноваженим структурним підрозділам державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів.

Перелік необхідних документів

  • заяву від вас та вашого чоловіка  на отримання одноразової грошової допомоги;
  • витяг з наказу про виключення загиблого військовослужбовця із списків особового складу військової частини (надається військовою частиною);
  • витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця;
  • документа, що свідчить про причини та обставини загибелі;
  • свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
  • свідоцтва про народження військовослужбовця;
  • документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України);
  • документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (код);
  • постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті;
  • банківські реквізити.

Терміни та порядок виплати допомоги.

Керівник уповноваженого органу, тобто військової частини, подає у 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, до якого додаються документи. Розпорядник бюджетних коштів приймає у місячний строк після надходження зазначених документів рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги і надсилає його разом з документами уповноваженому органові для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, або у разі відмови для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів. Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу уповноваженого органу.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Романівського бюро правової допомоги на адресу: смт. Романів, вул. С. Лялевича, 2; тел. (04146) 2-34-36 або 0 800 213 103 (безкоштовно).

Романівське бюро правової допомоги