Вибрати За

У Миропольській селищній раді розповіли про фінансові втрати, виявлені аудиторами: за даними акту частина фактів не є порушеннями
5 січня  Управління північного офісу Держаудитослужби оприлюднило інформацію про ревізію діяльності Миропільської селищної ради у 2017-2020 роках. В повідомленні пресслужби зазначено, що комісія виявила 1,3 млн. грн. втрат.

До редакції Твій Романів звернулася головний бухгалтер Миропільської селищної ради Бабич Ольга Олександрівна, яка підтвердила, що ревізія в селищній раді дійсно проходила. Проте за актом ревізії частина фактів втрат, вказаних в статті пресслужби – не визнані порушеннями і до цих пунктів є офіційні пояснення і коментарі.

У Миропільській селищній раді надали Твій Романів текст акту ревізії, в якому детально розписано всі виявлені порушення, а також висновки експертної комісії до них: які з цих пунктів визнанні порушеннями, а які – ні.

Публікуємо витяг з акту, наданий Миропільської селищною радою, дослівно:

Витяг з акту ревізії бюджету Миропільської селищної об’єднаної територіальної громади та окремих питань фінансово-господарської діяльності Миропільської селищної ради за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2020 року

Забезпечення цільового використання бюджетних коштів. Ревізію вказаного питання перевірено суцільним методом.

Проведеною ревізією фактів нецільового використання бюджетних коштів Миропільською селищною радою не встановлено.

Ревізією дотримання чинного законодавства при взятті бюджетних (фінансових) зобов’язань, зокрема щодо відповідності взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, заходам місцевих програм (в 2019 році паспорту бюджетної програми), порушень не встановлено.

Висновок: порушень по даному питанні ревізією не встановлено.

Виконання функцій з управління об’єктами комунальної форми власності. Затвердження та внесення змін до фінансових планів суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління селищної ради

Таким чином, враховуючи вищезазначене, комунальним підприємством «Миропільське» кошти, спрямовані з місцевого бюджету в 2018 році в сумі 18130,00 грн для придбання трактора «Білорус – 320.4 (з додатковим устаткуванням: відвал для снігу та причіп самоскидний) використано на господарські потреби підприємства (придбано агрегат насосний, в комплекті DellOptiplex, багатофункціональний пристрій HP LazerJetProM26a), що призвело до нецільового використання коштів Миропільської селищної ради в загальній сумі 18130,00 грн.

 Комунальним підприємством «Миропільське» кошти, виділені з місцевого бюджету в 2019 році на капітальний ремонт водонапірної башти  по вулиці Перемоги, 5 в смт Миропіль використано на господарські потреби підприємства (придбано основні засоби – агрегати насосні та насос), що призвело до нецільовоговикористання коштів в сумі 63630,00 грн.

2.12. Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

Ревізію стану виконання заходів, спрямованих на забезпечення економії, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів проведено суцільним способом.

Протягом ревізійного періоду Миропільської селищною радою використання бюджетних коштів проводилось відповідно до затверджених асигнувань, рішень сесій селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, паспортів бюджетних програм, затверджених програм та заходів, розпоряджень селищного голови.

На виконання рекомендацій, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» (в період її дії) та від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів», розпорядженнями селищного голови щорічно затверджувались заходи щодо наповнення місцевого бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Ревізією дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів тощо, порушень не встановлено.

Використання бюджетних коштів селищною радою проводилось виключно в межах затверджених асигнувань.

Фактів придбання основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються, ревізією не встановлено.

Висновок: порушень по даному питанні ревізією не встановлено.

2.2.Стан використання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань державних цільових програм та/або місцевих програм

Засновником Громадської організації «Футбольний клуб «МИРОПІЛЬ» Дашковець Андрієм Дмитровичем стосовно документального підтвердження статусу Громадської організації  всеукраїнської, надано наступне пояснення: «ГО «Миропіль» діє на підставі статуту організації та Законів України. Згідно статуту Клуб поширює свою діяльність на всю територію України. Приймає участь у всеукраїнських змаганнях з футболу та футзалу: Кубок України з футзалу, всеукраїнських змаганнях, всеукраїнських турнірах з футболу. Керуючись спортивним принципом та статутом клубу, а саме п. 1.5, п. 1.10, п. 2.2.16, п. 3.1.23, п. 3.1.27».

З огляду на зазначене вище, впродовж 2018 – 2019 років та січня – серпня 2020 року за рахунок коштів селищного бюджету здійснено закупівлю спортивної форми та спортивного інвентаря, яке передано до Громадської організації «Футбольного клубу «МИРОПІЛЬ», яка не має статусу всеукраїнської, на загальну суму 98400,00 гривень.

Висновок: в порушення вимог п. 22, п. 29 та п. 47 Постанови від 28.02.2002 року №228 та ст. 23, ст. 75 Бюджетного кодексу України, Миропільською селищною радою здійснено закупівлю товарів на суму 98400,00 грн, чим Миропільській селищній раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 98400,00 гривень.

2.5 Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату.

Ревізію даного питання проведено вибірковим способом, за період, вказаний у кожному напрямі відповідного питання.

Внаслідок невжиття Миропільською селищною радою заходів щодо відшкодування видатків по виплаті компенсації за дні невикористаної щорічної відпустки з Романівського районного бюджету, з селищного бюджету покрито видатки Романівському районного бюджету по виплаті вказаної компенсації в сумі 62 233,63 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) селищному бюджету на вищевказану суму.

У Положенні про преміювання передбачено умови, порядок та розміри преміювання працівників.

Відповідно до Положення про преміювання на відповідні роки фонд преміювання працівників селищної ради утворюється у розмірі не менше, як 10 відсотків річного фонду заробітної плати за посадовими окладами та економії фонду оплати праці, що утворюється з початку поточного року. Кошти на преміювання передбачаються в кошторисах витрат на утримання апарату Миропільської селищної ради.

Ревізією відповідності нарахованих премій вимогам розпоряджень селищного голови проведеною суцільним методом.

Перевіркою розпоряджень селищного голови, рішень (розпоряджень) виконавчого комітету, фактів несвоєчасного виконання завдань, наявності дисциплінарних стягнень, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни порушень не встановлено.

Згідно пояснення головного бухгалтера Миропільської селищної ради Бабич О.О., «мінімальний гарантований розмір допомоги на оздоровлення – посадовий оклад. Натомість, керуючись ч.3 ст.21 Закону України №2493 встановив максимальний розмір допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Керуючись, ч. 4 ст. 21 Закону України №2493, п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи виконавчої влади на пленарних засіданнях визначаються витрати на утримання апарату селищної ради при формування бюджету та самостійно визначають розмір допомоги на оздоровлення. Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення прописаний в колективному договорі Миропільської селищної ради в розмірі середньомісячної заробітної плати».

В ході ревізії порушення усунуто.

2.9. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт

Ревізією обґрунтованості визначення потреби в коштах, спрямованих на проведення  Миропільською селищною радою капітальних видатків в будівництві встановлено, що потреба визначалася на підставі   проєктно-кошторисних  документацій.

Ревізією видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт, обревізовано видатків в загальній сумі 11 550 053,99 гривень.

В порушення вимог п. 6.3.3 ДСТУ НБД.1.1-2:2013, п. 4.4.2 ДСТУ НБД.1.1-2:2013, п. 5.8.4 ДСТУ НБД.1.1 1:2013 Миропільською селищною радою підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ2-в та відповідно оплачено в повному обсязі витрати, які включені ТОВ «Миропіль-Будсервіс» (керівник Мелоян Акоп Гарнікович) до розділу V (Інші супутні витрати), а саме «Різниці вартості матеріалів придбаних підрядником не платником ПДВ, на суму податку на додану вартість у ціні матеріалів та послуг» на загальну суму 518 263,00 гривень з урахуванням єдиного податку 5%, чим в свою чергу Миропільській селищній раді нанесено матеріальної шкоди  на вказану суму.

Ревізією встановлено, що на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулицях Поліська, Привокзальна, Гагаріна, Артема Кирилюка та Богдана Хмельницького, Замовником на підставі договорів було здійснено замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Ремонт покрівлі КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів». За результатами зустрічної звірки проведеної в ТОВ «НВФ «Термоуніверсал» встановлено порушень, що призвели до завищення вартості робіт на загальну суму 74 958,13 грн, які Замовником повністю оплачені, що призвело до нанесення Миропільській селищній раді матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою перевірки відповідності обсягу виконаних робіт, згідно актів форми № КБ-2в, проведено контрольні обміри обсягів робіт по об`єкту: «Будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова, 1В в с. Печанівка, Романівського району, Житомирської області (завершення будівництва), які виконувалися в 2016-2019 роках.

Контрольним обміром обсягів виконаних робіт та порівнянням його результатів з актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) встановлено, невідповідність на загальну суму 86 085, 49 грн (з ПДВ).

Завищені в актах приймання виконаних будівельних робіт  обсяги робіт по вищевказаному об’єкту оплачені Замовником в повному обсязі, що призвело до нанесення Миропільською селищною радою  матеріальної шкоди на загальну суму 86 085, 49 гривень.