Вибрати За

На сесії селищної ради затвердять Правила благоустрою території Романівської громади
На наступну сесію Романівської селищної ради, яка відбудеться 27 квітня, винесене питання Про затвердження Правил благоустрою території Романівської селищної ради.

Згідно з проєктом жителі громади зобов’язані утримувати в належному стані власні (приватні) або на правах користування (винайму) будинки, будівлі та споруди, присадибні ділянки та прилеглі території, в т.ч. якщо в зазначених будинках тривалий час ніхто не проживає.

Також зобов’язані укладати договори на вивезення і знешкодження твердих побутових відходів з виконавцями відповідних послуг.

Забороняється складування будівельних матеріалів, а також винесення сміття з прибудинкових територій на проїзну частину доріг та зелену зону.

Громадяни мають відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України

Публікуємо проєкт Правил благоустрою дослівно:

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ РОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Розділ 1. Загальні положення

 1.1. Правила благоустрою території Романівської селищної ради  (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою на території Романівської селищної ради  (далі – Громади), регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території Громади, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території Громади. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Громади виконавчим органом місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об’єкти благоустрою Громади  використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою Громади забезпечують орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Громади.

1.4. Повноваження виконавчого комітету Романівської селищної ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Романівська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про поховання та похоронну справу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання пива та слабоалкогольних напоїв», «Про заходи щодо попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншого чинного законодавства України.

1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території Громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

Розділ 2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

● Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунок коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом.

● Благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та іншого, що здійснюються на території населеного пункту, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

● Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

● Відновна вартість об’єктів/елементів благоустрою – економічно обґрунтовані витрати на проведення робіт з усунення пошкоджень (відновлення) об’єктів/елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за призначенням, яке відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

● Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник повинен позбутися шляхом  утилізації чи видалення.

● Відходи великогабаритні – тверді відходи, розміри яких перевищують 50×50×50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 кубічного метра.

● Відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

● Відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

● Відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

● Відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення в житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

● Відходи рідкі  – побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

● Відходи тверді  – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть надалі використовуватися за призначенням.

● Вулично-дорожня мережа  – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, призначених для руху транспортних засобів і пішоходів, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

● Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми – документ, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми і видається дозвільними органами в установленому порядку.

● Дозвіл на порушення об’єкта благоустрою – документ на право тимчасового порушення існуючого благоустрою з наступним його відновленням чи влаштуванням нового благоустрою, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

● Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

● Елементи благоустрою:

1) покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), в тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, на інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності;

14) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) садові лавки;

18) вуличні годинники, меморіальні дошки;

19) громадські вбиральні;

20) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

21) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

● Заходи з благоустрою населеного пункту – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

● Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

● Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення.

● Зелені насадження  – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

● Земельна ділянка  – частина земної поверхні, що має фіксовані межі, характеризується певним місце розташуванням, природними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками.

● Зовнішня реклама  – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо.

● Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані в межах червоних ліній сільських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

● Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

● Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (альтанки, бесідки, ротонди, арки, павільйони, знаки та інше).

● Тимчасова споруда ( ТС ) для провадження підприємницької діяльності – невелика (площею до 30 м2) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

● Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

● Місцеві дозвільні органи – Романівська селищна рада та її виконавчі органи, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

● Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

– спортивні, дитячі, меморіальні та інші майданчики, рекреаційні зони, пляжі;

– вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

– пляжі;

– кладовища;

– інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах населеного пункту;

● Паспорт прив’язки ТС– план прив’язки тимчасової споруди на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта.

● Пересувна ТС– торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей.

● Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

● Прибирання– санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форм та іншого, що знаходяться на території громади, збирання та перевезення в установлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

● Прибудинкова територія– територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою, призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських, технічних будівель та споруд.

● Прилегла територія– територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

● Проїзна частина– частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

● Рекламні засоби– засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

● Ремонт будинків та споруд:

а) поточний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників.

б) капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

● Санітарне очищення (прибирання) об’єктів благоустрою – збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

● Спеціальні конструкції для розміщення реклами – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні/повітряні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

● Суб’єкти благоустрою  – органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

● Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ,  прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів.

● Територія прибирання (санітарної відповідальності) – територія проведення комплексу заходів щодо збирання та перевезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та прилеглої/закріпленої території державної/комунальної форми власності.

● Територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка перебуває у власності або надана в користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам.

● Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, Правил благоустрою Романівської об’єднаної територіальної громади, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

● Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

● Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, що визначені кодексами України, законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про планування та забудову територій», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності», іншими нормативно-правовими актами України.
 Розділ 3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою Громади

 3.1. Громадяни у сфері благоустрою Громади мають право:

3.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою  територіальної громади.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території Громади.

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою Громади.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою Громади, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою Громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну  чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою територіальної громади зобов’язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані власні (приватні) або на правах користування (винайму) будинки, будівлі та споруди, присадибні ділянки та прилеглі території(межі утримання прилеглих територій наведено у додатку до Правил), в т.ч. якщо в зазначених будинках тривалий час ніхто не проживає. Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені будинки, будівлі та споруди, що, в порядку, визначеному законодавством, передані у комунальну власність як безхазяйні, проводиться Романівською селищною радою.

3.2.2. Дотримуватися Правил благоустрою на території сільської об’єднаної територіальної громади.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших громадян та суб’єктів благоустрою територіальної громади.

3.2.4. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.2.5. Укладати договори на вивезення і знешкодження твердих побутових відходів з виконавцями відповідних послуг. Забороняється складування будівельних матеріалів, а також винесення сміття з прибудинкових територій на проїзну частину доріг та зелену зону.

3.2.6. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України. 

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців у сфері благоустрою Громади

 4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою Громади.

4.1.3. Користуватись об’єктами благоустрою територіальної громади, брати участь в заходах з благоустрою Громади, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів та тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

4.1.4. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою Громади або призводять до її нецільового використання.

4.1.5. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

4.1.6. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою, які їм належать.

4.1.7. Вносити на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою територіальної громади.

4.1.8. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну або здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників, балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі закріплені за ними об’єкти благоустрою (їх частини) та прилеглі території.

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також встановлених державних стандартів, норм і правил. Забороняти на закріплених територіях паркування та зберігання транспортних засобів у комерційних цілях (як автостоянки або парковки) без дозволу селищної ради або її виконавчого комітету.

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель, споруд, огорож за рахунок власних коштів. Регулярно оновлювати написи назв вулиць та номерних знаків на будинках, назви підприємств, установ, організацій тощо.

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини. Об’єктам торгівлі за власний рахунок усувати пошкодження доріг, які використовуються для доставки товарів.

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органом місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

4.2.7. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті і належному стані.

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства.

4.2.9. На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм.

4.2.10. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності згідно з паспортами, затвердженими уповноваженим органом. 

4.2.12. Відповідно до встановлених норм та правил за рахунок власних коштів впорядковувати надані земельні ділянки та прилеглі території.

4.2.13.Розташовувати об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг на територіях об’єктів благоустрою виключно за погодженням з Романівською селищною радою.

4.2.14. При будівництві будинків та споруд озеленювати та упорядковувати земельні ділянки та прилеглі території за рахунок власних коштів, відповідно до затверджених проектів. Після завершення будівельних або ремонтних робіт приводити прилеглу територію та, за умови пошкодження, іншу територію у первинний стан, для чого покласти новий шар асфальтобетонного покриття або плитку. При цьому, суб’єкт благоустрою повинен обрати покриття, яке переважає на сусідніх територіях, щоб забезпечити однаковий охайний вигляд територій.

4.2.15. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами. 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території Громади

 5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами, або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Орган місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою комунальної форм власності.

5.1.3. Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт з утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином, або обов’язок з утримання якої закріплено відповідним правочином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

5.1.6 На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території), та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

5.1.7. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.8. Договори відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладений обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Договори укладаються на підставі висновків щодо можливості, доцільності та строків користування, які надаються галузевими відділами сільської ради та виконавчим комітетом сільської ради.

5.1.9. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

5.1.10. Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються в граничних межах підприємств (межі утримання прилеглих територій наведено у додатку до Правил). Закріплення додаткових територій здійснюється виконком селищної ради.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

 1) Доріг, вулиць (провулків, проїздів, площ, набережних).

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, вони мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з територіальним органом Головного Управління національної поліції України, рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

Власники дорожніх об’єктів, або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

– своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

– постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів, або припинити (обмежити) рух;

– контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

– вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з територіальним органом Головного Управління національної поліції України, рішеннями оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

– аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

– разом з представниками територіального органу Головного Управління національної поліції України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

– забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі.

Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг, зобов’язані:

– утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

– установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

– у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі тимчасових споруд, інженерних комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані:

– утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

– забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності, проводити обробку протиожеледними матеріалами;

– забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

– у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі, або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України;

– дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

– розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

– розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

– смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

– спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

– скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

– встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

– випасати худобу та свійську птицю;

– виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об’єкта, або уповноваженого ним органу, та погодження з Управлінням безпеки дорожнього руху України.

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху.

Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

Всі дорожні об’єкти, згідно з їх класифікацією та значенням, підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється за рішенням виконкому сільської ради, за умови погодження з Управлінням безпеки дорожнього руху.

2) Парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

– санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

– освітлення територій;

– озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

– відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

– утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку;

– встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, інформаційних щитів, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

– забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

– забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

– Збір листя на території парків, зон зелених насаджень, здійснюється  на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, газонах, галявинах, квітниках.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Забороняється пошкодження зелених насаджень, елементів благоустрою, розпалювання багаття.

Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

Рух автомобільного транспорту по території парків, скверів, садів заборонено, крім спеціального транспорту.

  3) Пам’яток культурної та історичної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, у порядку, визначеному законодавством.

Використання пам’яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

Власники пам’яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам’ятки, зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

Не допускається фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з виконавчим комітетом сільської ради та органом охорони культурної спадщини.

 4) Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5) Кладовищ.

Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим комітетом сільської  ради за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до фінансування.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об’єкти культурної спадщини, забезпечується виконавчим комітетом сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням виконкому сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об’єктів культурної спадщини, беруться на державний облік і можуть бути перенесені тільки з дозволу Обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій та за рішенням виконкому сільської ради.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації,  цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться підприємством, установою, організацією, яка здійснює управління житловим фондом, або  співвласниками багатоквартирного будинку.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки за власний рахунок.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як відумерла спадщина, проводиться виконкомом сільської ради.

5.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати стихійні звалища, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.

5.3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на  проїздах, що заважає руху спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, дитячих майданчиках, газонах, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, тощо.

5.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

5.3.8. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів. 

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Орган місцевого самоврядування може передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог законодавства.

5.4.3. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.

5.4.5. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані відповідно до цих Правил, вимог законодавства.

5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає селищна рада.

5.4.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до законодавства.

5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

5.6. Порядок санітарного очищення території Громади

5.6.1. Санітарне очищення території Громади включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території громади відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень селищної ради, чинного законодавства.

5.6.2. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на  сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж один раз на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не рідше одного разу на 15 днів; 

6) утримувати приміщення громадських туалетів у належному санітарному та технічному стані;

7) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

9) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

10) регулярно знищувати бур’яни, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

11) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

12) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

13) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

14) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

15) не допускати пошкодження елементів благоустрою, розташованих на прилеглих територіях;

16) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

17) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

5.6.3. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торговельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – на території вказаних об’єктів;

4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

5.6.4. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.5. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати СанПіН 42-128-4690. «Санітарні правила утримання території населених місць».

5.6.6. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.7. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів.

3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком без застосування хлоридів. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

5.6.8. Тротуари, доріжки у парках, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами, підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.6.9. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, проводиться в порядку, визначеному виконкомом селищної ради.

5.6.10. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

– мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби);

– мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

– прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.11. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

5.6.12. Балансоутримувачі, організації, які здійснюють управління житловим фондом, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії, або проводити ці роботи самостійно.

5.6.13. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

5.6.14. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням селищної ради місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

5.6.15. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.16. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території громади, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

5.7. Додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах

 Підприємства, організації і установи, незалежно від форм власності і відомчої належності, громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму зобов’язані і повинні виконувати наступне:

5.7.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

5.7.2. Забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівнів звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, а також рівні шуму в прилеглих до них житлових і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами.

5.7.3. У нічний час, із 22:00 до 8:00 години, на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, фейєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 22:00 до 8:00 години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово.

Захищеними слід вважати такі об’єкти, які розташовані в таких приміщеннях і на територіях:

  • житлових будинків і прибудинкових територіях;
  • лікувальних, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
  • готелів і гуртожитків;
  • розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
  • інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  • парків, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових будинків.

5.7.4. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

5.7.5.Передбачені пунктами 5.7.1. – 5.7.3. вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

– здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

– здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

– попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

– надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

– попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

– проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено і погоджено з виконкомом селищної ради;

– роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

– відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів сіл громади, інших свят, відповідно до рішень сільської ради, проведення спортивних змагань;

– проведення салютів, фейєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із виконкомом селищної ради.

5.7.6. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з використанням звуковідтворювальної апаратури, музичних інструментів, ігрових автоматів та інших джерел побутового шуму, в обов’язковому порядку в державній санітарно-епідеміологічній службі оформляють відповідний паспорт із зазначенням необхідних даних про об’єкт, підпорядкування, способів і часів відтворення шуму в залежності від специфіки роботи закладу та максимально допустимих рівнів шуму, встановлених дослідним шляхом відповідно до санітарних норм.

5.7.7. Обмежується режим роботи підприємств громадського харчування та сфери послуг, які розташовані безпосередньо в житлових будинках та у вбудовано-прибудованих приміщеннях до 23:00 години.

5.7.8. Особливі умови здійснення певних видів діяльності, що супроводжується шумом, після 22:00 години:

– проведення дискотек у спеціально відведених місцях, святкування ювілеїв, весіль, днів народжень у закладах громадського харчування із музичним оформленням в п’ятницю та суботу до 23:00 години;

– використання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів в закладах громадського харчування, розважального та грального бізнесу, які розташовані в окремих будівлях, або в місцях, віддалених від житлових масивів, з подовженим режимом роботи за умови, що рівні їх звучання не перевищуватимуть меж, установлених санітарними нормами.

5.8. Обмеження (заборона)при використанні об’єктів благоустрою

5.8.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, сміттям, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, витрушувати килими та інші речі, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) викидати через прорізи будівель сміття без обладнаних для цього пристроїв;

13) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

14) самовільно встановлювати рекламні засоби, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

15) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження зі спеціалізованим підприємством та відповідним територіальним органом Головного Управління національної поліції України

16) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях, за умови їх відведення, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

18) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;

19) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

20) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

21) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

22) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

23) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

24) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

25) забороняється вчиняти дії, які можуть призвести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

26) спалювати сміття, опале листя, гумотехнічні вироби, побутові, промислові та інші відходи на території населенного пункту, забруднювати їх хімічними та іншими розчинами;

27) використовувати неохайний і несправний транспорт, здійснювати парковку автотранспорту на елементах благоустрою;

28) забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків, перевезенні сміття на сміттєзвалище;

29) допускати заростання бур’янами газонів, квітників, прилеглих територій;

30) торгувати з рук, з машини, або іншим чином у невстановлених місцях;

31) проїзд у забрудненому одязі у пасажирському транспорті;

32) в’їзд на кладовища транспортними засобами з метою встановлення намогильних споруд без дозволу адміністрації;

33) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України. 

 5.9. Обмеження реалізації та споживання пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Громади

 5.9.1. Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

– на вулицях;

– у закладах охорони здоров’я;

– у навчальних та освітньо-виховних закладах;

– у громадському транспорті, на зупинках транспорту;

– у закладах культури;

– у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

– у під’їздах житлових будинків;

– на дитячих майданчиках;

– на спортивних майданчиках;

– у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

– у парках, крім у стаціонарних об’єктах ресторанного бізнесу.

5.9.2. Забороняється паління тютюнових виробів:

 – у закладах охорони здоров’я;

– у навчальних та освітньо-виховних закладах;

– на дитячих майданчиках;

– на спортивних майданчиках;

– у під’їздах житлових будинків;

– у громадському транспорті.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, паління тютюнових виробів:

– у закладах громадського харчування;

– у приміщеннях органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

– у приміщеннях закладів культури;

– у приміщеннях закритих спортивних споруд;

– у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

5.10. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

 5.10.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

5.10.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.10.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

1) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

2) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

5.10.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.10.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

5.10.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Ширина прибережних захисних смуг у межах населених пунктів складає – 25 метрів;

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування загонів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) влаштування звалищ сміття, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

6) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.10.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається чинним законодавством.

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою Громади

 6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів

 6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з органами Управління безпеки дорожнього руху.

6.1.3. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

 6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

6.2.2. Виробничий процес утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пуктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджету залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

6.2.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, затвердженої наказом Держбуду України від 24.12.2001 № 226 із змінами.

6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.

6.2.6. Поточне утримання парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян-власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.2.7. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

6.2.10. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

6.2.11. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.12. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник зобов’язаний оформити дозвіл на видалення зелених насаджень в установленому порядку, після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

6.2.13. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється згідно з Положенням про порядок видалення зелених насаджень. При видаленні зелених насаджень сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку.

6.2.14. На території зелених насаджень забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

2) самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

3) вивозити і запалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя тощо;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

5) самовільно встановлювати рекламні засоби, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

7) влаштовувати стоянки автомашин;

8) влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

9) влаштовувати ігри на газонах;

10) спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

11) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні засоби, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

12) добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

13) рвати квіти, ламати гілки дерев;

14) винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

6.2.15. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності, та зелених насаджень загального користування – на балансоутримувачів;

2) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, культури, охорони здоров’я тощо;

3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня відведення ділянки під будівництво – на замовників будівництва;

5) на пустирях, берегах водоймищ та річок – на підприємства, згідно з рішеннями виконкому сільської ради;

6) на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

 6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

 6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», Правил забудови, Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» та інших нормативних актів.

6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

6.3.3. Всі види проектних робіт на території територіальної громади здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови.

6.3.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, які відповідають вимогам ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації для будівництва».

6.3.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати повідомлення, декларацію або дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

6.3.6. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт.

6.3.7. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим управлінням містобудування та архітектури.

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;

4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим виконавчим комітетом Нехворощанської сільської ради;

5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт.

6.3.8. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

  6.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд

6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

 6.5. Порядок утримання пам’ятників культурної та історичної спадщини

 6.5.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

6.5.2. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

6.5.3. Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об’єкта.

6.5.4. У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам’ятка.

6.5.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

6.5.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятнику культурної та історичної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

6.5.7. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

6.5.8. Пам’ятки культурної та історичної спадщини, пам’ятники, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо).

  6.6. Порядок утримання спортивних споруд

 6.6.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.6.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю, або уповноважені ними органи, зобов’язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища.

6.6.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

6.6.4. Не допускається:

1) будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

2) перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

6.6.5. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

 6.7. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин

 6.7.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.7.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.7.3. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.7.4. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.7.5. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвічування на фасадах будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом.

6.7.6. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати діючим технічним умовам та Державним будівельним нормам.

 6.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

 6.8.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна, або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.8.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.8.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

6.8.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. №110, та Закону України «Про гастрольні заходи в Україні».

6.8.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

6.8.6. Місця для тимчасового розміщення пересувних механізованих атракціонів визначаються рішенням виконавчого комітету селищної ради.

 6.9. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 6.9.1. Утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – тимчасових споруд) та прилеглої території (10 м по периметру споруди) здійснюється їх балансоутримувачами. 

6.9.2. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

6.9.3. Власники тимчасових споруд зобов’язані розмістити на споруді інформаційну табличку, в якій необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові власника, номери правовстановлюючих документів на землю, адресу земельної ділянки та контактний телефон власника.

6.9.4. Біля кожної тимчасової споруди встановлюється урна для сміття.

6.9.5. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

6.9.6. Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.9.7. Власники тимчасових споруд зобов’язані укладати договори із спеціалізованим підприємством на вивезення відходів.

 6.10. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами

 6.10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою кабінету міністрів України від 29 грудня 2003р. № 2067 зі змінами та доповненнями, чинними на час прийняття Правил благоустрою Романівської селищної ради.

 6.11. Порядок утримання мостів, шляхопроводів

6.11.1. Утримання мостів, шляхопроводів, здійснюється з додержанням вимог цих Правил щодо утримання їх в належному стані, державних норм та правил, інших нормативних актів.

6.11.2. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів, косіння бур’янів на відкосах та прилеглих територіях, при необхідності проводиться миття проїзної частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів.

6.11.3. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Обов’язково очищуються від снігу та льоду водовідні пристрої (трубки, лотки), що попереджують потрапляння води у деформаційні шви. Прибирання снігу та льоду на стальних конструкціях повинні забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

6.11.4. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

6.11.5. Відповідальність за якість виконання робіт з прибирання та утримання у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.

6.11.6. Забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками.

6.11.7. Забороняється проїзд по спорудах та під ними транспортних засобів із понаднормативними навантаженнями або негабаритними вантажами без оформленого належним чином дозволу.

6.11.8. Забороняється:

1) причалювати на човнах до опор мостів, влаштовувати стоянку човнів у межах охоронної зони мостів;

2) купатися, мити автомобілі, прати білизну, ловити рибу з мостів та під мостами, в межах їх охоронних зон.

6.12. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

 6.12.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків здійснює балансоутримувач.

6.12.2. Використання та утримання вказаних у цьому параграфі елементів благоустрою здійснюється згідно з діючими технічними нормами та правилами.

6.12.3. Кожен учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.12.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження зі спеціалізованим підприємством та відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

6.12.5. Габаритно-ваговий контроль та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування вантажних автомобільних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

 6.13. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дошок та інших).                               

6.13.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.13.2. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 6.14. Порядок утримання парканів

 6.14.1. Порядок утримання парканів здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-5-2011 Благоустрій територій та інших нормативних актів.

6.14.2. Вимоги щодо порядку утримання парканів є обов’язковими для всіх власників (користувачів) земельних ділянок, по межах яких встановлено паркани.

6.14.3. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду парканів та утримувати їх у належному санітарному стані;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних конструкцій парканів;

3) змінювати зовнішній вигляд парканів з боку вулиці тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів.

6.14.4. Висота міжсадибних парканів не повинна перевищувати 2 м від рівня ґрунту.

6.14.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами населених пунктів щодо організації робіт з утримання парканів у належному стані визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

6.15. Порядок утримання тварин.

Власники тварин, домашньої худоби та птиці зобов’язані:

6.15.1. Забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

6.15.2. Не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною.

6.15.3. Реєструвати тварин, яких утримують у своєму господарстві.

6.15.4. Тримати собак на прив’язі чи у вольєрах і спускати їх з прив’язі або випускати з вольєрів лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі чи виходу на вулицю, провулок або дорогу без повідка та намордника (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку).

6.15.5. Вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей.

6.15.6. Не проводити купання собак в місцях масового відпочинку

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

 7.1.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво, з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.1.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

2) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

7.1.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

7.1.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.1.5. Планування і забудова території териториіальної громади, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається.

У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів.

7.1.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:

1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм і правил та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території.

4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт згідно ДСТУ 218-03449261-095-2002, вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

6) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території; 

7) негайно, не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

8) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

9) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

10) здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі:

– позитивного висновку органу містобудування та архітектури;

– узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;

11) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи із запобігання запилювання повітря;

12) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

13) при здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій території відповідно до проекту;

14) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об’єктів;

15) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

16) на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк.

7.1.7. Виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання) здійснюється згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на таких умовах:

1) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов’язана до їх початку:

– обгородити місце розриття стандартними бар’єрами чи огорожами згідно ДСТУ 218-03449261-095-2002 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові загальні технічні умови. Правила застосування»;

– у темну пору доби, або при обмеженій видимості, встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

– встановити шляхові знаки і покажчики згідно ДСТУ-4100-2002;

– на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити покажчики об’їзду згідно ДСТУ-4100-2002 ;

– у випадках, передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

2) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов’язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов’язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

3) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

4) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

5) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

6) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;

7) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху транспорту та пішоходів з виділенням місць їхнього руху відповідними дорожніми знаками згідно ДСТУ-4100-2002. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

8) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками згідно ДСТУ-4100-2002, до будмайданчиків влаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям;

9) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

10) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, дорожні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;

11) відновлення благоустрою після завершення робіт, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки; 

12) зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини;

13) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, бульварах, проспектах, набережних, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб;

14) виконання робіт включає відновлення благоустрою, а саме: відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

15) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;

7.1.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснює виконавчий комітет селищної ради та інші органи відповідно до законодавства.

 7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

 7.2.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.2.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території громади, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгівлю, або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

7.2.3. Якщо організатором, або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає сільська рада в особі її управлінь та комітетів, розпорядженням сільського голови або рішенням виконкому сільської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

7.2.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити прибирання та вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.2.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття. Кількість встановлених урн повинна забезпечувати дотримання чистоти та санітарних норм.

7.2.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

 7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 7.3.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.3.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.3.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

7.3.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

7.3.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

Розділ 8. Контроль у сфері благоустрою території Громади

 8.1. Контроль у сфері благоустрою Громади спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Контроль за виконанням цих Правил у межах своєї компетенції здійснюють:

– виконавчий комітет Романівської селищної ради;

– старости;

– відділ  житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності виконавчого комітету селищної ради;

– відділ земельних відносин і екології виконавчого комітету селищної ради

– управління Держпродспоживслужби в Романівському районі

– прокуратура;

– територіальний орган Національної поліції України;

– органи самоорганізації населення;

– інші уповноважені органи і посадові особи, а також громадські організації.

8.2. Контроль за станом благоустрою Громади, виконанням цих Правил, у тому числі за охороною зелених насаджень, водоймищ, пам’ятників культури, археології та історичної спадщини, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій селищна рада покладає на уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення.

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою Громади здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

8.4. Громадський контроль у сфері благоустрою об’єднаної територіальної громади здійснюється громадськими інспекторами благоустрою об’єднаної територіальної громади, депутатами селищної ради згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Громадські інспектори благоустрою об’єднаної територіальної громади, депутати селищної ради:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою об’єднаної територіальної громади;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

8.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органом місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Громади

 9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, передбачену ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Романівської селищної ради.

9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об’єктів благоустрою Громади з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території населених пунктів;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населених пунктів;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населений пунктів, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території об’єднаної територіальної громади;

10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій об’єднаної територіальної громади тощо.

9.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

9.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій з відновлення благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт, або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

9.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елемента благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами, або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.6. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

– здійсненні ремонту інженерних мереж;

– видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

– прокладанні нових інженерних мереж;

– виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.7. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 10.6. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами, або, за домовленістю з балансоутримувачем, перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9.9. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи  проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

9.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення, незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території населених пунктів або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

Розділ 10. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Громади.

 10.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Романівської селищної ради.