Вибрати За

Минулоріч на Романівщині 10 осіб змінили прізвище, 1 особа – прізвище та ім’я
У 2020 році до Романівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану було подано 13 заяв про зміну імені та проведена державна реєстрація 11 таких змін. В 10 випадках заявники змінили лише прізвище, один випадок – було проведено зміну прізвища та власного імені.

Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України. Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) здійснюється відповідно до Порядку розгляду заяв фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

 01.01.2021 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові”, що дає можливість громадянам України за власним бажанням змінювати не лише прізвище та власне ім’я, а й по батькові.

Цим нормативним актом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

1. Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.

2. Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.

*У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

3. Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків:

  • помер;
  • визнаний безвісно відсутнім;
  • оголошений померлим;
  • визнаний обмежено дієздатним, недієздатним;
  • позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини;
  • якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження;
  • якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.